ADF

 

760x90

 

ADF del massís (Adrobau, 2011)

Amb relació molt directa amb el massís destaca

la ADF de Cadiretes – Montbarbat. D’altra banda també hi ha la Federació ADF les Gavarres formada per 10 ADF zonificades de les quals la de Llagostera i Gavarres Marítima tenen incidència en el massís. També existeix una ADF independent a Lloret de Mar amb seu a l’Ajuntament.

 

 

 

 

 

Cadiretes-Montbarbat

Formen part de l’ADF Cadiretes –  Montbarbat els propietaris forestals, els representants dels ajuntaments i els voluntaris dels municipis de Caldes de Malavella, Maçanet de la Selva, Tossa i Vidreres. Participen en la extinció de focs forestals sovint més enllà de l’àmbit dels seus municipis. També fan tasques preventives i un parell de simulacres cada any. Material disponible facilitat per Ramón Dalemus ( 658 90 61 05) 7 cubes amb bomba de 12.000 litres, una de 6.000, 1 pick up directe i 2 indirectes. 130 associats aproximadament i 60 voluntaris.

Fedreació d’ADF de les Gavarres

Apartat de Correus: 281 – 17246 Santa Cristina d’Aro.

Jordi Monge i Comas, Telèfon: 672 263 572

Federació ADF Les Gavarres. Es tracta d’una federació d’ADF formada per les següents entitats: ADF Llagostera, ADF Sant Martí Vell Juià Celrà, ADF Puig d’Arques, ADF Gavarres Nord, ADF Gavarres Marítima, ADF Cassà, ADF Llambilles, ADF Quart, ADF Girona i ADF Foixà. Les ADF amb incidència directa sobre el massís són ADF Llagostera i ADF Gavarres Marítima, ambdues actives i amb diverses activitats cada any. El seu equipament consta de:

  • ADF Gavarres Marítima: 75 associats i 60 voluntaris, 3 pick up, 2 cubes de 6.000 litres i 3 remolcs de 500 litres.
  • ADF Llagostera: 75 associats, un pick up i una cuba de 3.000 litres i un remolc de 500 litres com a recursos propis. Addicionalment tenen la possibilitat d’utilitzar 10 tractors més i 7 cisternes de particular.

Lloret de Mar

Telèfon de contacte: 972 36 18 00          ADF amb seu a l’ajuntament.

 

Federació d’agrupacions de Defensa Forestal de La Selva.

Iniciativa amb data de gener de 2009 que pretén crear aquesta nova entitat que agrupi les diverses ADF existents a la comarca de La Selva: Cadiretes, Fogars de la Selva, Guilleries, Hostalric, Lloret, Massanes, Riells i Santa Coloma de Farners.