Valors de l’Ardenya

760x90

Els principals valors de l’Espai de l’Ardenya Cadiretes són el seu patrimoni natural, paisatgístic, geològic, arqueològic i arquitectònic.

Del patrimoni natural i paisatgístic destaca la vegetació densa i compacte de boscos de suros amb alzines i algunes pinedes que recobreixen l’espai, els penya-segats articulats en petites cales que caracteritzen la Costa Brava i les vistes que es poden tenir des dels punts elevats del Massís, com el Puig de Cadiretes o el Castell de Montagut sobre el propi Massis, la costa i la Plana Selvatana.

Destaquen igualment les formes geològiques granítiques que caracteritzen l’espai, com els carcaixells, els castells de roques, caos bolars, doms i panets de sucre.

El patrimoni arqueològic i arquitectònic es centra en la presència de restes dels primers pobladors de la zona del Massís dels que es té constància a través dels dolmens, paradolmens, menhirs i altres coves i espais utilitzats com a centres de culte o de residència, i les restes romanes de la Vila dels Ametllers a Tossa i les termes romanes de Caldes de Malavella.  Igualment destaquen les restes dels castells de Malavella, Sant Iscle, Solius i Montagut dintre l’espai, herència del passat medieval, com el nucli emmurallat de Tossa de Mar i els conjunts de Llagostera i Castell d’Aro i les diverses ermites i esglésies que es troben al massís, i finalment l’herència dels “indianos” i “americanos”, la indústria surera, el tren de Sant Feliu i els edificis modernistes i eclèctics de l’època daurada de l’industria suro tapera.

Per obtenir més informació del patrimoni natural i paisatgístic del Massís es pot consultar:

Catàleg del Paisatge de les comarques Gironines, Unitat del Paisatge 2: Ardenya Cadiretes

Catàleg del Paisatge de les comarques Gironines, Unitat del Paisatge 18: Plana de la Selva

Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de les comarques Gironines

Podeu trobar més informació del patrimoni geològic a:

Geologia de l’Ardenya i formes geològiques associades

Geozona 362, Formes granítiques de l’Ardenya

Podeu trobar més informació del patrimoni arqueològic i arquitectònic a les webs de turisme dels ajuntaments i també a:

Guia del Patrimoni Històric i Artístic dels Municipis Catalans

Mapa de l’inventari del Patrimoni arquitectònic de Catalunya

A resultes d’un conveni entre la Diputació de Girona, la fundació Territori i Paisatge i l’Associació de Naturalistes de Girona es va publicar el 2005 el Catàleg d’Espais d’Interès Natural de la Costa Brava.  Aquest treball va ser ampliat posteriorment per abarcar part de les comarques Gironines, canviant el nom pel de Catàleg d’Espais d’Interès Natural de les Comarques Gironines. A continuació es mostren les fitxes dels Espais inclosos dintre el Massís de l’Ardenya:

Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de la Costa Brava (ANG 2004. Diputació de Girona).

Fitxes 63 a 80, de l’àmbit de l’Ardenya.

63, El Ridaura 
65, Connector Gavarres – Cadiretes
66, Vall de Solius
67, Vilar d’Aro – Bosc d’en provençal
68, Vall de Cubells,  Les bateries
69, Connector bosc d’en provençal – Massís de Cadiretes
71, Les penyes – Monticalvari – Punta brava i Mirador dels frares
72, Pla de Sant Llorenç
73, Can Cabanyes
74, Puig nau – Infern d’en caixa
75, Ses alzines – Ses cards Mèdia
76, Riera de Tossa
77, Canyella – Cala Morisca
78, Connector de la selva marítima
79, Cala Gran – Costa Marcona – Serra Brava
80, Connector Canyelles – Massís de Cadiretes

Enllaç a l’ Associació Naturalista de Girona (ANG):  http://naturalistesgirona.org/