Economia i turisme

760x90

Economia dels municipis

Dels municipis que composen l’espai de l’Ardenya Cadiretes s’evidencia l’existència de dos models econòmics molt diferenciats i a la vegada molt relacionats, que són els models econòmics dels municipis de costa i els de l’interior.

La primera la conformen els municipis de costa, amb una economia molt enfocada cap al turisme i un sector serveis amb un percentatge d’ocupació superior al 60% (Arribant al 78% de la població ocupada en municipis com Lloret de Mar).  Destaca que aquest sector serveis, estigui en aquests municipis, molt enfocat cap l’hostaleria i el comerç, que ocupen més del 50% de la població ocupada en el sector serveis, mentre que en els municipis de l’interior, tot i tenir una economia on el sector predominant és el terciari, presenten una estructura econòmica basada també en el sector industrial i agrícola, repartida de forma més igualitària.

En general es detecta que els municipis de la costa han disminuït gairebé tots els indicadors d’activitat econòmica relacionada amb la pesca, l’agricultura i la ramaderia, tant en nombres relatius com en nombres absoluts, mostra de que el sector primari perd importància respecte al turisme i es desplaça cap a altres zones, conegudes com a rerapaís.

En els municipis d’interior, tot i que descendeix el percentatge de persones ocupades en el món agrícola i ramader, el nombre absolut de treballadors del sector es manté constant o amb lleugeres baixes.  La disminució del percentatge es deu bàsicament a que tot hi existir un nombre similar de treballadors en el sector primari, les poblacions dels municipis han augmentat considerablement.  Destaca que tot i que el nombre d’explotacions agrícoles i ramaderes han descendit, les superfícies agrícoles utilitzades (SAU) i el nombre de bestiar s’ha mantingut o ha augmentat.  Aquestes dades s’expliquen a través de la concentració de la producció agrícola i ramadera.  Les explotacions cada cop són de major mida encarades a una producció més industrialitzada i intensiva que les tradicionals.

En tots els municipis del Massís d’Ardenya Cadiretes es detecta que en el sector secundari perd pes (tant en percentatge de població ocupada com en numero d’empreses).  Aquest descens és més pronunciat en els municipis turístics ja que aquestes activitats de producció no lligades directament al turisme es desplacen cap a zones interiors per diversos motius.

Turisme dels municipis

Des de que es va iniciar l’activitat turística a Catalunya, la Costa Brava ha estat un punt d’atracció molt important d’aquesta activitat econòmica, i els municipis lligats a l’espai de l’Ardenya Cadiretes no han estat una excepció.  En aquest sentit es veu una clara diferencia entre els municipis de la costa i els de l’interior.

Els municipis de costa  en especial Lloret de Mar, concentren gairebé la totalitat d’oferta d’allotjaments, tant en hotels com en càmpings.  El turisme rural presenta molt poca implantació en la zona de l’Ardenya-Cadiretes, tot i que s’hi poden localitzar alguns establiments. Cal destacar que Caldes de Malavella, tot i ser un municipi interior, presenta un important moviment turístic en la seva vila degut als recursos termals de la vila, basant el seu model de turisme en la salut i el benestar.

Vidreres

Casa de Colònies Can Mundet

Allotjament Rural Petit Caulès

Allotjament Rural Can Negrell

Llagostera

Casa de Turisme Rural Mas Xifré

Casa de Turisme Rural Can Llorens

Santa Cristina d’Aro

Hostatgeria per a Homes del Monestir de Solius

Hotel Sallés Mas Tapioles

Caldes de Malavella

Allotjament Rural Can Tarrides

  Turisme rural