Constitució

Constitució del Consorci d’Ardenya-Cadiretes

El 5 de juny de 2009 es va constituir el Consorci per a la protecció i gestió del massís d’Ardenya-Cadiretes. El Consorci està format pels ajuntaments de Caldes de Malavella, Llagostera, Lloret de Mar, Santa Cristina d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Vidreres i Tossa de Mar.

Objectius

  • Vetllar per una gestió sostenible i pel manteniment de tots els valors naturals, culturals i paisatgístics del seu àmbit d’actuació.
  • Proposar, encarregar i desenvolupar propostes de gestió per millorar i preservar aquest territori.
  • Regular i reconduir les activitats lúdiques i de tota mena que es desenvolupen a la zona de referència.
  • Potenciar l’atractiu ambiental.
  • Coordinar les diferents actuacions que es duguin a terme .
  • Promoció d’aquest espai.
  • Qualsevol altre que els membres de l’Assemblea General considerin oportuns.

Òrgans de govern

Són òrgans de govern i gestió del Consorci del Massís d’Ardenya-Cadiretes: el Consell, el president, el vicepresident i el gerent.

El Consell constitueix l’òrgan superior de govern i té la composició següent:

  • El President, que serà elegit pel propi Consell entre els representants de les entitats consorciades.
  • El Vicepresident, que serà elegit també pel propi Consell entre els representants de les entitats consorciades.
  • Consellers: un representant de cada entitat consorciada.

Membres

 

Comments are closed.