El Consorci

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONSTITUCIÓ CONSORCI DEL MASSÍS DE L’ARDENYA-CADIRETES

A Vidreres, 4 de juny de 2009

El massís de l’Ardenya-Cadiretes constitueix un espai fonamental per a tots els municipis que signem aquesta Carta. El massís és en bona part el context natural on vivim i és també part el nostre horitzó paisatgístic, de la nostra memòria i volem que sigui un element clau per al nostre futur. Per altra part, i tan important com el que s’acaba d’afirmar, el massís té uns valors naturals intrínsecs indiscutibles i singulars que cal protegir i reforçar.

Els darrers cinquanta anys el massís ha viscut importants transformacions: des del quasi total despoblament tradicional i abandonament de l’explotació agrària, passant per la radical transformació dels nuclis urbans del seu entorn, fins a l’aparició al seu bell mig d’assentaments residencials o d’equipaments o d’usos no sempre, o gairebé mai, ben integrats amb l’entorn.

Ja a les acaballes del franquisme, des dels diferents municipis de l’entorn, van anar apareixent entitats i persones que amb l’empenta de situacions similars –molt destacadament la que es vivia a les Gavarres- denunciaven el risc i la realitat de la degradació del massís i en reivindicaven la seva protecció. Així, els anys vuitanta van significar en no pocs casos una primera acció de preservació, sobretot per la prohibició o limitació d’urbanitzacions i, el 1992, el Pla d’Espais d’Interès Natural va definir un àmbit inicial de protecció que abastava una bona part del es pot entendre com a massís de l’Ardenya-Cadiretes.

Ara es fa un pas més. Els set municipis integrats al massís –Sant Feliu, Tossa, Lloret, Vidreres, Caldes, Llagostera i Santa Cristina, a cavall de tres comarques- constituïm un consorci que pretén no tan sols coordinar les actuacions de cadascun en relació a aquest espai -almenys les 8.552 ha del PEIN-, sinó que vol aportar també el valor afegit de pensar i actuar-hi des d’una visió de conjunt. Es constitueix, per tant, per aconseguir que l’Ardenya-Cadiretes no sigui només una part del terme de cada municipi, sinó que per ell mateix, tot ell, sigui objecte d’una acció específica i més coherent amb la seva realitat física i natural.

Objectius

  • Vetllar per una gestió sostenible i pel manteniment de tots els valors naturals, culturals i paisatgístics del seu àmbit d’actuació.
  • Proposar, encarregar i desenvolupar propostes de gestió per millorar i preservar aquest territori.
  • Regular i reconduir les activitats lúdiques i de tota mena que es desenvolupen a la zona de referència.
  • Potenciar l’atractiu ambiental.
  • Coordinar les diferents actuacions que es duguin a terme.
  • Promoció d’aquest espai.
  • Qualsevol altre que els membres de l’Assemblea General considerin oportuns.

Comments are closed.